Palvelumme

Blogi

Kirjoitamme blogiimme henkilökunnan mietteitä hautaustoimiston tiskin takaa sekä ajankohtaisia pohdintoja alalta.

Omien hautajaisten suunnittelu – Selkeät ja kattavat toiveet hautajaisjärjestelyistä vähentävät omaisten huolta

Hautajaisjärjestelyt ja hautajaiset ovat tärkeä osa omaisten, ystävien ja muiden läheisten surutyötä. Hautajaisissa omaiset saavat mahdollisuuden jättää jäähyväiset, osoittaa rakkauttaan ja suruaan. Omaisille hautajaiset ovat kokemus, joka seuraa heitä koko elämän ajan; jotain, jonka he surustaan huolimatta voivat muistaa lämpimänä ja hienona tilaisuutena.

Omaa kuolemaa ei usein tule ajatelleeksi, kuin vasta vanhuuden kynnyksellä tai sairastuessa. Omien hautajaisten miettimiseen on kuitenkin hyvä suoda hetki aikaa, vaikkei elämän rajallisuus olisikaan itselle ajankohtainen aihe. Omien hautajaisten pohtiminen etukäteen voi olla puhdistava ja tervehdyttäväkin kokemus. Sitä ei kannata pelätä. Samalla tulee mietittyä elämää ja omia valintojaan laajemminkin. Kun teet omien hautajaisten ennakkosuunnittelun, viimeisestä matkastasi tulee juuri sellainen kuin sinä haluat.

Ennakkosuunnittelulla teet kauniin palveluksen myös surun keskellä oleville läheisillesi.  Jäljellejääviä helpottaa, jos olet kirjannut ylös jo etukäteen, millaiset olisivat sinun näköisesi hautajaiset. Millaiseksi juuri sinä haluat viimeisen matkasi järjestettävän.  

Hautauksen ennakkosuunnittelu soveltuu jokaiselle, joka haluaa vaikuttaa omien hautajaistensa järjestämiseen ja oman tahtonsa toteutumiseen. Joskus voi olla niin, ettei lähipiiristä löydy sopivaa henkilöä huolehtimaan aikanaan hautausjärjestelyistä. Silloin hautaustoimisto voi aikanaan hoitaa järjestelyt etukäteen sovitulla tavalla. 

Se, että kirjaat ajatuksiasi omista hautajaisistasi, auttaa omaisiasi sitten, kun he joutuvat tekemään päätöksiä hautaustasi ja hautajaisiasi koskevissa asioissa. Näin voidaan myös välttää ristiriitatilanteita, mikäli omaisilla on vahvoja näkemyseroja. 

Omien hautajaisten ennakkosuunnittelun voi tehdä kuka tahansa ja milloin tahansa, kun haluaa hautajaisistaan oman näköisensä. Suunnitelma voi olla yksityiskohtainen tai väljä, sitova tai suuntaa antava. Suunnitelmat ovat viime vuosina yleistyneet ja niitä tehdään kaikissa ikäluokissa ja varallisuuden tasosta riippumatta.

Meillä on asiakkaitamme varten kaksi erilaista tapaa vaikuttaa omien hautajaisten järjestelyihin ja antaa läheisilleen omia hautajaisiaan koskevia toiveitaan. Sitova ja juridinen hautaustestamentti ja omat tahdon ja toivomuksien ilmaisuun suunniteltu Hautausjärjestelyni -vihkonen. 

Oli sitten kyseessä kumpi tahansa omien hautajaisten järjestelyihin liittyvästä tahdonilmaisusta, taustalla on useimmiten ajatus siitä, että haluaa helpottaa jäljelle jäävien taakkaa. Usein halutaan selventää asioita omille lapsille. Toinen iso ryhmä ovat he, joilla ei ole lähiomaisia ja jotka haluavat määrätä sijaisen hoitamaan järjestelyt. Sitten ovat he, joilla ei ole ketään. Silloin jää valitulle hautaustoimistolle tai yhteiskunnan virkamiehille tieto siitä, miten edesmennyt on toivonut asiat hoidettavan.

Yhteenvetona toteankin, että mitä selvemmin vainaja on elinaikanaan ilmaissut toiveensa hautausrituaalin, hautausmenetelmän ja hautapaikan suhteen, sitä vaivattomampaa hautajaisten järjestäminen on. Riittävän selkeät ja kattavat hautajaisia koskevat toiveet vähentävät omaisten huolenaiheita hautajaisten järjestämisessä.

Tutustu palveluumme oman hautauksen ennakkosuunnittelusta tästä.

Kati