Palvelumme

Hautajaisten
järjestelyt

Autamme teitä järjestämään toiveidenne mukaiset hautajaiset. Hautajaiset ovat aina ainutlaatuiset, vainajan sekä läheisten näköiset.

Järjestelyjen aloittaminen

 

Helpoin tapa hautajaisten järjestämiseen on ottaa yhteyttä meihin. Ryhdymme luotettavasti ja asiantuntevasti hoitamaan hautaukseen liittyviä asioita. Kunnioitamme erilaisia uskontoja ja menehtyneen henkilön toiveita sekä tapoja. Olemme koonneet kaikki hautaukseen liittyvät palvelut saman katon alle. Käymme rauhassa läpi hautaukseen liittyvät asiat luottamuksellisesti. Palvelemme, neuvomme ja avustamme.

 Otamme hoitaaksemme toivomustenne mukaisesti yhteydet kaikkiin tarvittaviin tahoihin hautauksen järjestämiseksi. Varaamme ajat, paikat ja toimittajat hautajaistilaisuutta varten. Ensimmäisellä kerralla hautaustoimistossa asioidessa ei tarvita hautauslupaa. Hautausjärjestelyiden alussa tarvitaan vain vainajan henkilötiedot, tieto mahdollisesta hautaustestamentista sekä hautausta hoitavan henkilön yhteystiedot. Näillä tiedoilla päästään aloittamaan järjestelyt.

Ensimmäisessä yhteydenotossa kartoitamme asiakkaan toiveet sekä tarpeet, jonka perusteella annamme kustannusarvion palvelustamme.

Hautauslupa
ja kuolinsyyn selvittäminen

 

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Hautauslupa toimitetaan hautaustoimistoon, jota tarvitaan muun muassa vainajan kuljetuksen järjestämiseen.

Hautaustoimiston voi omaisten niin halutessa valtuuttaa selvittämään tehdäänkö vainajalle ruumiinavausta ja jos tehdään, tuleeko lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Kuolintapa ja aikaisemmat hoitosuhteet määrittävät suoritetaanko vainajalle ruumiinavausta. Ennen lääketieteellistä ruumiinavausta vainajaa hoitanut lääkäri keskustelee lähiomaisen kanssa. Tässä vaiheessa omainen voi haluttaessa kieltäytyä ruumiinavauksesta.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tulee kysymykseen silloin, kun kuolinsyy on ollut ennalta arvaamaton esimerkiksi tapaturma, eikä kuoleman tiedetä johtuneen sairaudesta. Epäselvissä kuolintapauksissa tutkimuksia selvittää lääkäri ja poliisi yhdessä.

Ruumiinavauksen jälkeen lääkäri kirjoittaa luvan hautaamista varten. Virasto- ja pankkiasioita voi hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

Arkku- ja tuhkahautaus

 

Hautaustoimilain mukaan vainaja tulee haudata viivytyksettä. Ensin varmistetaan vainajan eläessään esittämät toiveet. Mikäli perheellä tai suvulla on hallinnassa hauta, voidaan jo olemassa olevan haudan käyttämisestä sopia joko seurakunnan kanssa tai hautaustoimistossa. Sukuhautaan haudattaessa tulee ensin tarkistaa, että arkkuhautaus siihen on mahdollinen. Tämä riippuu haudan hautasijojen määrästä ja aiemmin haudattujen vainajien hautausajoista. Samaan hautaan voidaan haudata tilan salliessa joko arkussa tai uurnassa. Selvitämme hautapaikan tiedot ja hautaamisen mahdollisuudet omaisten puolesta.

Mikäli perheellä ei ole aiempaa hautapaikkaa, niin uuden hautapaikan voi päättää useiden erilaisten hauta-alueiden valikoimasta, kuten esimerkiksi: veteraanialue, muistolehto ja tuhkan sirottelu-alue.

Uuden hautapaikan saadakseen ei tarvitse olla seurakunnan jäsen, vaan seurakunnat ovat velvollisia luovuttamaan hautapaikan kaikille kunnassa asuneille.

Arkku on vainajan viimeinen leposija. Vainaja on läsnä viimeistä kertaa fyysisesti kappelissa tai kirkossa yhtä kauan molemmissa hautaustavoissa – arkkuhautauksessa ja tuhkahautauksessa. Sekä arkku- että tuhkaushautauksessa siunaus- ja toimitustilaisuus on lähes samanlainen. Kappelissa tai kirkossa toimitetun tilaisuuden jälkeen arkkuhautauksessa siirrytään hautausmaalle hautaanlaskuun. Arkkuhautauksessa kukat lasketaan yleensä haudalla. Tuhkaushautauksessa arkku kukkineen jää joko paikalleen kirkkoon/kappeliin tai omaiset saattavat arkun tilaisuuden päätteeksi hautausautoon kuljetettavaksi krematorioon tuhkattavaksi. Tuhkan hautaaminen tapahtuu yleensä erikseen sille varattuna aikana. Hautaustoimilain mukaan vainajan tuhka on sijoitettava lopullisesti yhden vuoden kuluessa kuolemasta yhteen paikkaan.

Varattavat ajat ja paikat

 

Hautajaiset järjestetään usein noin 2-3 viikon päähän kuolemasta. Hautajaispäivä koostuu tyypillisesti siunaus- / saattotilaisuudesta sekä muistotilaisuudesta. Etukäteen esitettyjen toiveiden perusteella varaamme siunaustilaisuutta / saattohetkeä varten kirkon, kappelin tai muun hautajaisiin soveltuvan paikan, jonka läheiset ovat valinneet. Siunaustilaisuus tai saattohetki voidaan toimittaa kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan kappelissa tai haudalla.

Tilaisuuteen varataan tarvittavat henkilöt, kuten pappi, kanttori, arkunkantajat, esiintyjät tai puhuja. Tilaisuudesta voi tehdä vainajan persoonaan sopivan oloisen Uurnan hautaukselle varataan erillinen aika yleensä noin parin-kolmen viikon päästä siunaustilaisuudesta. Myös muistotilaisuuden järjestelyt ja varaukset voi antaa meille hoidettavaksi.

  • Kappelin/kirkon aika- ja paikkavaraukset
  • Papin tai muun puhujan sekä urkurin varaus
  • Sukuhaudan hautapaikkaselvitykset ja uuden hautapaikan varaus
  • Haudan kaivuun ja kunnostuksen varaus
  • Tuhkauksen tilaaminen, tuhkausilmoitus

Hautajaisten kustannukset

 

Kaikki hautaukseen liittyvät kulut maksetaan yleensä kuolinpesän tililtä. Yksikin pesän osakas voi maksaa kuolinpesän tililtä hautaukseen liittyviä kuluja. Näitä ovat ensisijaisesti: mm. hautaustoimiston lasku, muistotilaisuus, hautapaikkamaksut, hautakivityöt, perunkirjoitus sekä pesän selvityskulut.

Varattoman kuolinpesän ollessa kyseessä, voivat omaiset kääntyä vainajan asuinalueen sosiaalitoimiston puoleen. Varaton vainaja saa sosiaalitoimesta maksusitoumuksen välttämättömimpiin hautajaiskuluihin.

Hautausjärjestelyiden alussa on hyvä selvittää myös, onko vainajalla ollut työnantajan ottama ryhmähenkivakuutus tai jokin muu kuoleman varalle otettu vakuutus.

Ensimmäisessä yhteydenotossa kartoitamme asiakkaan toiveet sekä tarpeet, jonka perusteella annamme kustannusarvion palvelustamme.

Hautapaikka

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. Hautausmailta löytyy usein erilaisia hauta-alueita, kuten esimerkiksi: ns. sukuhautoja, veteraanialue, muistolehto ja tuhkan sirottelu-alue. Pyynnöstä vainaja voidaan haudata uskonnollisesti neutraalille tunnustuksettomalle hauta-alueelle, joiden ylläpitämisestä seurakunnilla on keskinäisiä sopimuksia.

Varattoman kuolinpesän ollessa kyseessä, voivat omaiset kääntyä vainajan asuinalueen sosiaalitoimiston puoleen. Varaton vainaja saa sosiaalitoimesta maksusitoumuksen välttämättömimpiin hautajaiskuluihin.

Hautausjärjestelyiden alussa on hyvä selvittää myös, onko vainajalla ollut työnantajan ottama ryhmähenkivakuutus tai jokin muu kuoleman varalle otettu vakuutus.

Ensimmäisessä yhteydenotossa kartoitamme asiakkaan toiveet sekä tarpeet, jonka perusteella annamme kustannusarvion palvelustamme.

 

Muistilista omaisille

Olemme koonneet tähän muistilistan, jota on helppo seurata ja hyödyntää vaikeinakin aikoina. 

Lataa tästä >

Hautakiviesite

Tervetuloa tutustumaan laajaan hautakivimallistoomme, josta löydät niin perinteisiä kuin moderneja muistomerkkimalleja.

Lataa tästä >

Arkut ja uurnat

Arkuissa ja uurnissa yhdistyvät laadukkaat materiaalit, vuosikymmenten kokemus  sekä suomalainen käsityö.

Lataa tästä >

Yhteydenotto

Toimisto avoinna arkisin ma-pe klo 9:00 – 16:00
Muuna aikana palvelemme puhelimitse
tai sopimuksen mukaan toimistolla tai kotikäynnillä  

Lahti keskusta:
Vapaudenkatu 2
15110 Lahti

Nastola:
rakokiventie 10
15550 Nastola

Lahti keskusta:
0440 77 11 22

Nastola:
0440 55 11 22

24/7 Palvelunumero:
0440 77 11 22